Algemeen

Dit is het privacybeleid van juf-milou.nl. Juf-milou.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.
Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Juf-milou.nl kan het privacybeleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit beleid regelmatig op wijzigingen na te gaan. 

Verwerkte gegevens

Juf-milou.nl maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld juf-milou.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op juf-milou.nl kwam en de pagina's die je binnen juf-milou.nl bezoekt.

Juf-milou.nl verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • naam;
  • e-mail adres;

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan juf-milou.nl verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van één van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die het privacybeleid heeft gelezen.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door juf-milou.nl gebruikt. We gebruiken informatie over welke pagina's je binnen juf-milou.nl hebt bezocht om de relevantie van advertenties te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Adsense. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die je actief aan ons verstrekt.

Ontvangers

Juf-milou.nl zal jouw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen of delen.
Op juf-milou.nl staan ook vaste adverteerders, indien u één van deze websites bezoekt is juf-milou.nl is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze adverteerders.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Juf-milou.nl gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

Juf-milou.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om juf-milou.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor juf-milou.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Juf-milou.nl bewaart de content die je op de website genereerd zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, zal juf-milou.nl de aan je account gekoppelde gegevens geheel verwijderen

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan je een gespecificeerd verzoek tot juf-milou.nl richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

Juf-milou.nl zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal juf-milou.nl de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Juf-milou.nl stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien juf-milou.nl de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt juf-milou.nl de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien juf-milou.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan juf-milou.nl de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Juf-milou.nl schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker juf-milou.nl de (nadere) specificatie heeft verstrekt.Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 10 juni 2020.


  Adverteren   |   Boekrecensies   |   Contact   |   Privacybeleid   |   Cookiebeleid   |   Disclaimer